For consumers

PANDORA

General Meetings

ANNUAL GENERAL MEETING 2018

Pandora A/S’ Annual General Meeting will be held on Wednesday 14 March 2018 at 10:00 AM CET at Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 Copenhagen V, Denmark 

Annual General Meeting 2018
PDF Course of annual general meeting 2018 168.6 KB
PDF Forløb af ordinær generalforsamling 2018 174.0 KB
PDF Notice AGM 2018 (UK) 188.1 KB
PDF Indkaldelse med dagsorden og fuldstændige forslag 184.5 KB
PDF Registration - Proxy - Postal - form AGM 2018 114.1 KB
PDF Anmeldelses - fuldmagts - brevstemme - blanket_AGM 2018 115.3 KB
PDF Consolidated Statement UK  53.6 KB
PDF Finansielle hoved- og nøgletal DK  54.1 KB
PDF Guidelines on Incentive Payment of Pandora AGM 2018 109.9 KB
PDF Retningslinjer om Incitamentsaflønning for Pandora AGM 2018 117.6 KB
PDF PANDORA Annual Report 2017  10.5 MB
PDF PANDORA Årsrapport 2017  10.5 MB