August 15, 2016

TRANSAKTIONER I FORBINDELSE MED AKTIETILBAGEKØBSPROGRAM

Den 9. februar indledte PANDORA et aktietilbagekøbsprogram, jf. Selskabsmeddelelse 281. Programmet gennemføres i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Kommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003 og fra og med 3. juli 2016 i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (markedsmisbrugsforordningen).

Formålet med programmet er at nedsætte PANDORAs aktiekapital samt opfylde forpligtelser i henhold til medarbejderaktie-optionsprogrammer.

Under aktietilbagekøbsprogrammet vil PANDORA tilbagekøbe aktier for et beløb på op til DKK 4.000 mio. i perioden fra den 9. februar til 31. december 2016.

Følgende transaktioner er foretaget under programmet:

  Antal aktier Gennemsnitlig købspris, DKK Værdi af programmet, DKK
I alt, seneste meddelelse 2.905.958   2.558.063.055
8. august 2016 1.000 867,86 867.857
9. august 2016 35.000 829,06 29.017.149
10. august 2016 5.380 850,54 4.575.912
11. august 2016 3.198 879,16 2.811.559
12. august 2016 25.448 888,03 22.598.534
Total under aktietilbagekøbsprogrammet 2.975.984   2.617.934.067

Med de ovenstående transaktioner ejer PANDORA i alt 3.464.674 egne aktier, svarende til 3,0% af Selskabets aktiekapital. 

I overensstemmelse med Forordning (EU) nr. 596/2014 præsenteres alle transaktioner relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i detaljeret form i regnearket vedhæftet denne Selskabsmeddelelse.

OM PANDORA
PANDORA designer, fremstiller og markedsfører håndforarbejdede og moderne smykker af høj kvalitet til tilgængelige priser. PANDORAs smykker sælges i mere end 100 lande fordelt på seks kontinenter via ca. 8.900 forhandlere, herunder mere end 1.900 konceptbutikker.

PANDORA blev stiftet i 1982 og har hovedkontor i København. PANDORA beskæftiger på verdensplan over 17.800 medarbejdere, hvoraf ca. 12.000 arbejder i Gemopolis i Thailand, hvor virksomheden fremstiller sine smykker. PANDORA er noteret på NASDAQ Copenhagen. I 2015 udgjorde PANDORAs samlede omsætning DKK 16,7 mia. (ca. EUR 2,2 mia.). 

KONTAKT
For yderligere information kontakt venligst: 

INVESTOR RELATIONS                            
Magnus Thorstholm Jensen
Vice President, Head of Investor Relations
+45 3050 4402
mtje@pandora.net
MEDIA RELATIONS
Kristian Lysgaard
Director, Group Communications
+45 2556 8561
krly@pandora.net

Brian Granberg
Investor Relations Officer
+45 6178 4884
brgr@pandora.net
 

 

File Size
PDF Download pdf 62.0 KB
Spreadsheet Download xlsx 41.6 KB

Close window | Back to top